Условия за участие

 

Младежкият модул се организира в  рамките международния фестивал за съвременна франкофонска музика FRANCOFOLIES. Благоевград. Той фокусира младите франкофони и програмата му предвижда културни и образователни инициативи за тях във всеки един от дните на фестивала, извън музикалната програма.

Дати на провеждане

17-19 юни 2016 г.

Програма

17 юни 2016 г. Ден за настаняване на участниците и придружаващате ги преподаватели.
Francofolies. Благоевград, вечер 1
18 юни 2016 г. Младежка платформа за дискусия в рамките на Francofolies.Благоевград.
Francofolies. Благоевград, вечер 1
 19 юни 2016 г. Спортен крос.
Концерт на открито „15 години БГ радио“

Съорганизатори

 • Община Благоевград
 • Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа (CREFECO)
 • Асоциацията на преподавателите по френски език в България
 • Министерството на външните работи

Условия за участие в младежкия модул

 • Всички училища с преподаване на френски език в България имат право да излъчат по 3 деца за участие като свои представители в младежкия модул, както и един придружавщ ги преподавател от съответното училище.
 • В младежкия форум на Francofolies са поканени за участие и всички деца, отличени на Marathon d’ ecriture 2016. Те са вече предвидени от организаторите като участници и училищата, които имат наградени деца на състезанието, могат да посочат други 3 деца, освен тях.
 • Училищата, които искат да се включат в инициативата, следва да подадат имената на децата и преподавателя, който ще ги придружава, до организаторите на фестивала Francofolies. Благоевград до 15 април т.г. на е-mail адрес info@www.francofoliesbg.eu.  Към списъка следва да приложат декларация от родителите на всяко дете за съгласие за участие в младежкия модул и присъствие на концертите в рамките на фестивала.
 • Организаторите поемат разходите по настаняване и храна на 3 деца и един преподавател от всяко училище. Поради ограничения брой места за настаняване, Община Благоевград не би могла да поеме разходите на по-голяма група. В случай, че бъде организирана такава, ангажиментът по настаняване е на съответното училище.
 • Незаетите свободни места от квотата на училища, които не са се включили в инициативата след изтичане на крайния срок за подаване на заявки – 15 април, ще бъдат предложени като допълнителни и разпределени между останалите училища с преподаване на френски език.
 • Транспортът на децата до и от Благоевград до сътветния град е ангажимент на съответното училище.

Настаняване

 • Учениците ще бъдат настанени в базите на Югозападния университет в Благоевград в местността Бачиново на 2 километра от града.
 • Като организатор и домакин на събитието и младежкия форум, Община Благоевград поема за своя сметка 3 нощувки на участниците във форума и придружаващия ги преподавател (17, 18 и 19 юни), осигурява хранене 3 пъти на ден, както и превоза от базите за настаняване до града и обратно.

Превоз

 • Община Благоевград има ангажимента да осигури транспорта на учениците от базата, където са настанени до фестивалната зона и обратно както за мероприятията извън музикалната програма, така и за и след концертите вечер.
 • Координиране на транспорта и групите ще става през придружаващите ги преподаватели.

Участие в платформата за дискусия (18.06.2016)

 • Целта на платформата за дискусия е да срещне различни гледни точни на младите хора по актуална тема в смисъла на обществото и културната среда на нашето съвремие.
 • Форумът ще бъде проведен на френски език , а освен ученици-френкофони като участници, в него ще се включат и студенти- франкофони като модератори.
 • Форумът ще се проведе в две части: работа в групи и обща дискусия.
 • Брой участници: 90 ученици-франкофони.
 • Право на участие имат ученици от училища с изучаване на френски език от цялата страна, от 16 до 19 навършени години, излъчени като участници от името на учебното завадение, в което учат.
 • Място на провеждане: зала 22 септември, в сградата на Община Благоевград.
 • Тема: Платформата за дискусия ще премине под мотото на общата тема, поставена от Международната франкофонска организация като тема за размисъл пред младите франкофони от цял свят – LIBRE ENSEMBLE.
 • В рамките на общата тема на тазгодишното издание – LIBRE ENSEMBLE, ще бъдат формулирани 3 различни тези.
 • Тезите, които избрахме в контекста на изкуството, културата и обществото, като част от фестивала, задават общи твърдения и дават пълната свобода на участниците да изберат посоката на разсъждение, която би била интересна за тях.
  • Теза 1 – „Моята свобода завършва там, където започва свободата на другия“. За границите на свободата на човека и обществата.
  • Теза 2 – „Животът е кратък, изкуството – вечно.“ „Ars longa, vita brevis est”. /Хипократ/. За изкуството като свободата да разбираш света.
  • Теза 3 – „Ти ставаш отговорен завинаги за това, което си опитомил.“ Екзюпери. За отчуждението, толерантността и мостовете ни един към друг като хора и общества.
 • Общото мото на младежкия форум и тезите се обявяват през април 2016 г., така че всеки от участниците да има достатъчно време да помисли за интересни разсъждения, примери или аргументи в защита или в антитеза на 3-те цитата, по които ще работят отборите на платформата за дискусия.
 • В първата част на платформата за дискусия, участниците ще бъдат разделени на случаен принцип на 3 отбора, всеки от които ще има за задача да подготви изложение по падналата му се теза. Идеята е да провокираме младежите да обединят усилия, да намерят общ език, да успеят да оформят заедно общо изложение, както и да излъчат „говорители“ на отбора, които да го представят в рамките на определено време.
 • Във втората част на платформата е предвидена отворена дискусия, под форма на свободен разговор по вече изложените интересни тези и твърдения от първата част. Предвиждаме и участие в дискусията на представители на френския екип на фестивала, както и при възможност, участие на някои от музикалните звезди.
 • С оглед пълноценното представяне на всеки един от участниците в работата в групи и в дискусията, е необходимо да има, марак и обща, предварителна подготовка по всяка една от подтемите, които могат да се паднат.
 • Форумът няма състезателен характер, а идеята да приобщи децата и създаде близка до тях дискусионна среда за споделянне на идеи и гледни точки.

Спортен крос (19.06.2016)

 • Спортния крос няма състезателен характер, а идеята да бъде забавление за учениците.
 • В кросът ще се включат и български поп звезди, които по това време ще бъдат в Благоевград за наградите на БГ радио (провеждат се вечерта а 19.06 с голям концерт на открито при вход свободен).
 • Необходимо е учениците, които ще вземат участие в кроса, да имат подготвено спортно облекло и обувки.

 

Меню