Спeциален младежки модул се организира за първи път тази година в рамките на Francofolies. Благоевград 2016. Модулът предвижда различни активности за ученици и студенти франкофони извън музикалната програма в дните на фестивала-тематично състезание, международна младежка дискусия по определена тема, спортни активности, тематични работилници.

Меню